İzmir Sağlık Müdürlüğü ‘Hasta Bilgilerini İstedi” Hekimler, “Vermiyoruz” Dedi ! (Özel Haber)

29.03.2021

2.755 views Kişi Okumuş

0 Yorum

izmir Haber , Deprem Haberleri , Ege Haber , Deprem Oldu

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü özel muayenehanelere hasta bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’nın Muayene Bilgi Yönetimi Sistemine (MBYS) girilmesini talep ederken,  Türk Tabipler Birliği açıklamasında “Bu bilgilerin göndermesini zorunlu kılan ve yaptırım uygulanmasına dayanak bir kural olmadığı için meslektaşlarımızın yargı süreçlerinin sonucunu beklemesini öneriyoruz” dedi.

E-Nabız ve MBYS uygulamalarının hasta mahremiyetini ihlal ettiği, kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde gerekli korumayı sağlamadığı, yasal dayanaklarının olmadığı gerekçesiyle TTB tarafından uzun yıllardır yürütülen hukuki mücadeleler sonucunda Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından, E-Nabız uygulamasına dayanak olan birçok düzenleme iptal edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Tabipler Birliği, “Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in birçok maddesine karşı TTB ve TDB tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu yönetmeliğin dayanağı olan 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 378.maddesinin ilgili fıkralarının Anayasa’ya aykırılığı iddiasını ciddi bularak CB Kararnamesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurma kararı verdi. Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararında, kişisel sağlık verilerine ilişkin korumanın kanunla düzenlenmesi koşulunun sağlanmadığı gerekçesine yer verildi. Muayenehanelerin hasta verilerini paylaşmasını içeren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 27.maddesinin 8.fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Yukarıda özetlendiği üzere, bütün hasta verilerinin Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine dayanak olacak, hangi kişisel sağlık verilerinin, hangi amaçlarla, hangi kriterlere göre işleneceğini ortaya koyan bir kanun maddesi ortada yoktur. İlgili CB Kararnamesi’nin iptali talebi Anayasa Mahkemesi gündeminde. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in iptali talebi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gündeminde. Güncel yargı kararları ve mevzuat çerçevesinde, muayenehane hekimlerinin, hasta verilerini MBYS üzerinden Sağlık Bakanlığı’na göndermesini zorunlu kılan ve yaptırım uygulanmasına dayanak bir kural olmadığı için meslektaşlarımızın yargı süreçlerinin sonucunu beklemesini öneriyoruz” ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.